A A A K K K
для людей із порушенням зору
Немовицька громада
Рівненська область, Сарненський район

План дій щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року в Немовицькій територіальній громаді

Дата: 20.07.2021 09:50
Кількість переглядів: 1960

ПРОЄКТ

План дій

щодо реалізації Національного плану дій з виконання

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

на період до 2025 року в Немовицькій територіальній громаді

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки

Джерела фінансування (обласний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис. гривень

У тому числі за роками

2021

2022

2023

2024

2025

Стратегічна ціль 1. Забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень щодо запобігання конфліктам, розв’язання конфліктів, пост конфліктного відновлення на всіх рівнях та в усіх сферах, зокрема в секторі безпеки і оборони

 

Оперативна ціль 1.1. Створення нормативно-правових умов та можливостей для рівноправної участі жінок і чоловіків у мирних переговорах і прийнятті рішень з питань запобігання конфліктам, розв’язання конфліктів, надання допомоги постраждалим, пост конфліктного відновлення

1. Визначення механізму врахування потреб жінок і чоловіків у мирних переговорах, пост конфліктному відновленні

надання пропозицій щодо врахування потреб жінок і чоловіків у мирних переговорах, пост конфліктному відновленні та шляхів підтримки діяльності жіночих ініціативних груп, а також груп самодопомоги для цільових груп Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року (далі – Національний план)

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

2. Забезпечення належних умов для професійного розвитку жінок, які працюють у державних органах та органах місцевого самоврядування, а також жінок із числа осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, курсанток закладів вищої освіти, військових закладів вищої освіти, цільових груп Національного плану

1) підтримка інформаційно-комунікаційних і рекрутингових кампаній, публічних обговорень із залученням громадськості з питань забезпечення рівних прав та можливостей з метою візуалізації, популяризації позитивного іміджу та посилення ролі жінок сектору безпеки і оборони

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна ціль 1.2. Забезпечення рівноправного представництва жінок і чоловіків у прийнятті рішень в секторі безпеки і оборони

3. Забезпечення паритетної участі жінок і чоловіків у складі штатних, атестаційних, кадрових комісій для проведення службових розслідувань

1) перегляд нормативно-правових актів, якими затверджуються положення про діяльність органів сектору безпеки і оборони, склад атестаційних комісій, визначаються процедури набору, відбору, призначення, розміщення за місцем служби, дотримання соціальних гарантій, переведення та переміщення, просування по службі та звільнення із служби, щодо відповідності дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та внесення до них необхідних змін

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2) розповсюдження пам’ятки для представників штатних, атестаційних, кадрових комісій, комісій для проведення службових розслідувань з питань недопущення дискримінації під час провадження діяльності

Виконавчий комітет сільської ради

2022

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна ціль 1.3. Залучення інститутів громадянського суспільства до прийняття рішень

з підтримки і просування культури миру, встановлення миру, пост конфліктного відновлення та надання допомоги особам, які постраждали від конфлікту

4. Створення умов для участі інститутів громадянського суспільства, включно з органами самоорганізації населення, активістами у впровадженні порядку денного «Жінки, мир, безпека»

1) включення представників громадських організацій до складу консультативно-дорадчих органів з питань впровадження порядку денного «Жінки, мир, безпека»

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

2) залучення інститутів громадянського суспільства в установленому законодавством порядку до виконання завдань, визначених порядком денним «Жінки, мир, безпека», у тому числі медіації, подолання конфліктів; здійснення соціального замовлення на надання соціальних послуг постраждалим від насильства за ознакою статі, постраждалим від стихійного лиха, катастрофи, бойових дій, терористичних актів, збройних конфліктів, тимчасової окупації, особам з інвалідністю, безробітним, людям похилого віку, які постраждали від конфлікту

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічна ціль 2. Створення гендерно чутливої системи ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них

 

Оперативна ціль 2.2. Забезпечення спроможності населення України, зокрема жінок і дівчат, виявляти безпекові виклики, запобігати таким викликам, реагувати на них відповідно до наявних інструкцій, законодавства, рівня безпекових викликів та власних потреб

5. Формування навичок у різних груп населення з виявлення безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них

1) визначення та застосування релевантних каналів комунікації з різними групами дівчат і хлопців, жінок і чоловіків ( зокрема, особами з порушеннями слуху, зору, людьми похилого віку) щодо виявлення безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

2) розповсюдження пам’яток екстреного реагування на безпекові виклики з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків, дівчат і хлопців

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

3) проведення для педагогічних працівників та батьків навчань з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат і хлопців, зокрема поводження з вибухонебезпечними предметами, надання психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дітей, які постраждали від конфліктів

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

4) проведення у закладах освіти занять з питань кібербезпеки і протидії кіберзлочинності з урахуванням гендерного підходу

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

6. Формування системи раннього оповіщення населення про небезпеки, пов’язані із збройним конфліктом (повідомлення про активізацію воєнних дій, розмінування, заміновані об’єкти тощо), яка включає гендерно чутливі показники і заходи

забезпечення функціонування спрощеної системи передачі інформації від державних структур та органів місцевого самоврядування, які отримали екстрену інформацію щодо небезпек, пов’язаних із збройним конфліктом, з урахуванням гендерних підходів

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

7. Підвищення спроможності територіальних громад щодо управління процесами запобігання конфліктам і врегулювання конфліктів

1) проведення заходів з питань запобігання конфліктам у громаді та вжиття необхідних заходів за результатами отриманої інформації в рамках роботи спеціалізованих формувань «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи»

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення консультаційних заходів з питань управління процесами попередження та врегулювання конфліктів в територіальній громаді

Виконавчий комітет сільської ради

2022

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічна ціль 3. Забезпечення процесу постконфліктного відновлення, розбудови та впровадження системи перехідного правосуддя за принципами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

Оперативна ціль 3.1. Визначення суспільного та політичного діалогу щодо постконфліктного відновлення та розбудови відновного/перехідного правосуддя жінок і врахування особливостей потреб жінок і чоловіків (дівчат і хлопців), які постраждали від конфлікту

8. Забезпечення надійних джерел комунікації з питань постконфліктного відновлення

проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань постконфліктного відновлення та врахування потреб різних груп жінок і чоловіків, дівчат і хлопців, які постраждали від конфлікту

Виконавчий комітет сільської ради

2022-2025

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна ціль 3.2. Визначення специфічних потреб осіб, які постраждали від конфлікту, зокрема жінок, з урахуванням гендерних підходів та їх урахування під час надання адміністративних, медичних та соціальних послуг

9. Забезпечення проведення на постійній основі оцінювання, аналізу потреб та доступності адміністративних, медичних та соціальних послуг, надання правової допомоги різними групами жінок і чоловіків, які постраждали від конфлікту

сприяння у навчанні фахівців, які надають адміністративні, медичні та соціальні послуги, правову допомогу щодо застосування гендерного підходу під час надання послуг, формуванні навичок неконфліктного спілкування

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

10. Проведення консультацій та надання необхідної медичної та соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від конфлікту

1) забезпечення діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від конфлікту

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення надання жінкам і дівчатам, які постраждали від конфлікту, медичної та консультативної допомоги з питань репродуктивного здоров’я

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

11. Розширення можливостей підтримки само зайнятості та підприємництва жінок, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, жінок-ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту

реалізація програм підтримки само зайнятості та підприємництва жінок, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, жінок-ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічна ціль 4. Забезпечення захисту від насильства за ознакою статі, сексуального насильства (в умовах збройного конфлікту та в мирний час)

 

Оперативна ціль 4.2. Формування системи міжвідомчого виявлення та реагування, яка створює умови для отримання комплексного, своєчасного захисту та доступу до правосуддя осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, у мирний час

12. Внесення змін до законодавства в частині протидії насильству за ознакою статі відповідно до міжнародних стандартів

надання пропозицій до порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, з реагування на випадки насильства за ознакою статі, в тому числі сексуальні домагання

Виконавчий комітет сільської ради

2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

13. Забезпечення виявлення випадків насильства за ознакою статі та належного реагування на них

1) проведення на постійній основі для працівників сектору безпеки і оборони інформаційних кампаній з питань запобігання та протидії насильству за ознакою статі, сексуальних домагань тощо

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців, які залучені або можуть бути залучені до запобігання та протидії насильству за ознакою статі та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом, відповідно до стандартів ООН та НАТО

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

14. Забезпечення системного моніторингу функціонування системи реагування на насильство за ознакою статі та насильство, пов’язане з конфліктом

1) запровадження збору статистичних даних з розподілом за статтю, регіонами, ознаками перебування у складних життєвих обставинах (згідно із Законом України «Про соціальні послуги»), зокрема в судовій та правоохоронній системах, щодо всіх категорій злочинів, пов’язаних з насильством за ознакою статі

Виконавчий комітет сільської ради

2023-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення моніторингу виконання наказу МОЗ від 01.02.2019 року №278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.03.2019 року за №262/33233, щодо результатів медичного обстеження постраждалих від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, та надання їм медичної допомоги

Виконавчий комітет сільської ради

2023-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

3) проведення моніторингу функціонування системи реагування та направлення осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі, до профільних органів

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна ціль4.3. Забезпечення комплексної допомоги особам, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства,

пов’язаного з конфліктом, з урахуванням специфічних потреб постраждалих в умовах збройного конфлікту в мирний час

15. Забезпечення надання ефективної своєчасної допомоги особам, які постраждали від насильства за ознакою статі

1) забезпечення систематичного інформування населення про допомогу, яку можуть отримати особи, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, з урахуванням засобів комунікації для різних груп жінок і чоловіків (з огляду на їх вік, місце проживання, наявність інвалідності, етнічне походження, майновий стан тощо) та послуги, які їм надаються

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення надання відповідно до законодавства необхідної допомоги особам, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, у тому числі психологічної допомоги з можливістю обрати стать фахівця

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

3) утворення за потреби в громаді притулків, інших спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (зокрема, жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах, зумовлених бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією)

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

4) сприяння проведенню навчань для фахівців з питань надання психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

5) сприяння проведенню тренінгів для жінок, які постраждали від насильства за ознакою статі/торгівлі людьми та шукають роботу

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна ціль 4.4. Забезпечення функціонування ефективних механізмів запобігання насильству за ознакою статі,

сексуальним домаганням та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом

16. Запровадження системного інформування населення з питань запобігання та протидії насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом

1) розповсюдження інформаційних та просвітницьких матеріалів з метою формування в суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації за ознакою статі, запобігання та протидії насильству за ознакою статі

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення заходів з підвищення обізнаності населення з питань запобігання та протидії насильству, зокрема шляхом інформування з питань насильства за ознакою статі, сексуальних домагань, сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (у тому числі шляхом розміщення інформації на Інтернет-ресурсах та у мобільних додатках)

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

3) проведення групових заходів, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, формування «нульової» толерантності до насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, в рамках роботи спеціалізованих формувань «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи»

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

17. Запобігання вчиненню насильства особами, які схильні до його вчинення

розроблення та забезпечення виконання програм для кривдників та осіб, схильних до вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічна ціль 5. Забезпечення розвиненої інституційної спроможності виконавців Національного плану для ефективного впровадження порядкц денного «Жінки, мир, безпека» відповідно до міжнародних стандартів

Оперативна ціль 5.2. Впровадження ефективної системи міжвідомчої взаємодії на місцевому, регіональному та національному рівні, інституційних механізмів, у тому числі в секторі безпеки і оборони, щодо розроблення, виконання та моніторингу стану виконання Національного плану

18. Забезпечення міжвідомчої співпраці та координації діяльності державних органів, міжнародних організацій та громадських об’єднань щодо розроблення, виконання та моніторингу стану виконання Національного плану

1) обговорення питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 на засіданнях координаційних рад з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми із залученням представників цільових груп Національного плану

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення діяльності радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

19. Забезпечення проведення системного та комплексного моніторингу та оцінювання виконання завдань порядку денного «Жінки, мир, безпека» та врахування їх результатів у подальшому виконанні національного плану

оприлюднення на офіційних веб-сайтах річного звіту про виконання Плану дій щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року в Рівненській області

Виконавчий комітет сільської ради

2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь